Pobierz plik:

Zarządzenie nr 85/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego o wartości 3,75zł,
emisji: 30 rocznica powstania NSZZ „Solidarność”.