Pobierz plik:

Zarządzenie nr 86/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu czterech znaczków pocztowych o wartości 1,55 zł, 1,95zł, 2,40zł i 3zł, emisji: Minerały Polski.