Pobierz plik:

Zarządzenie nr 87/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 23.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: Muzeum Sztuki w Łodzi