Pobierz plik:

Zarządzenie nr 89/2010 Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 26.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia do obiegu kartki pocztowej z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o wartości 1,55 zł, emisji: TRANSPORT – 2010