Archiwum autora: Maciej Prusiński

Uchwała nr 149/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Cennik dostępu operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych Poczty Polskiej S.A.

Regulamin dostępu operatorów pocztowych do oddawczych skrzynek pocztowych Poczty Polskiej S.A.

Regulamin dostępu operatorów pocztowych do informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych

Cennik dostępu operatorów pocztowych do informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych

Wniosek o nadanie dostepu do informacji i zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych

Regulamin dostępu operatorów pocztowych do skrytek pocztowych Poczty Polskiej S.A.

Cennik dostępu operatorów pocztowych do skrytek pocztowych Poczty Polskiej S.A.

Wniosek o dostęp do skrytek pocztowych

Regulamin dostępu operatorów pocztowych do systemu kodów pocztowych identyfikujących obszar doręczeń