Archiwum autora: Maciej Prusiński

Ogłoszenia Poczty Polskiej S.A

Uchwała Nr 72/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych.

Uchwała Nr 129/2016 z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Uchwała nr 24/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16.02.2016 r w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy

Majątek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

Regulamin świadczenia powszechnych usług pocztowych