Regulamin świadczenia usługi wykonania i stosowania datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą – załacznik do uchwały Nr 331/2012

Regulamin świadczenia usługi wykonania i stosowania datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą

Uchwała Nr 332/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie Cennika za świadczenie usługi wykonania i stosowania datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą

Decyzja Nr 76/2012/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 19 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia do obiegu trzech znaczków pocztowych o wartości 1,55 zł, 1,95 zł i 3 zł, emisji: Ludzie kina i teatru

System Pocztowych Numerów Adresowych (PNA)

Archiwum Poczty Polskiej S.A.

Rejestr Skarg i Wniosków

Rejestr uchwał Zarządu, zarządzeń i decyzji Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu

Rejestr uchwał i protokołów Rady Nadzorczej

Rejestr prokur, upoważnień i pełnomocnictw Zarządu