Archiwum autora: Małgorzata Jankowska

Uchwała Nr 232/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 178/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Uchwała Nr 128/2020 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 21 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/2019 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Uchwała Nr 190/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 23 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Uchwała Nr 135/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 24 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku – tekst jednolity Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym