Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/2018 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Uchwała Nr 72/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2017 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym

Uchwała Nr 129/2016 z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Uchwała nr 24/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16.02.2016 r w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy

Uchwała nr 149/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Uchwała Nr 332/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie Cennika za świadczenie usługi wykonania i stosowania datowników okolicznościowych oraz stałych datowników ozdobnych ze zmienną datą

Uchwała Nr 63/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 06.03.2012 r. w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będa dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy