Uchwała Nr 72/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych.

Uchwała Nr 129/2016 z dnia 20 października 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Uchwała nr 24/2016 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 16.02.2016 r w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy

Uchwała nr 149/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu świadczenia usług powszechnych oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu świadczenia usług powszechnych

Uchwała Nr 63/2012 Zarząu Poczty Polskiej S.A. z dnia 06.03.2012 r. w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będa dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy

Uchwała Nr 5/2011 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 04.01.2011 r. w sprawie jednostki organizacyjnej, w której będą dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek i ustalaniem danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy